Cuadro de texto: Actrius i actors
L' Espardenya Teatre